15. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
9. 1. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) – nujni postopek, EPA 313- VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A) – druga obravnava, EPA 275-VIII

 

3. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID-Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., Ljubljana (2017), EPA 176-VIII

 

4. Devetnajsto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2015, 2016 in 2017 EPA 308-VIII

 

5. Poročilo o delu Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v 2018

 

6.    Pobude in vprašanja

 

7. Potrditev zapisnikov 13. in 14. seje komisije

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane