15. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
4. 11. 2019 - 12:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v letu 2018, EPA 736-VIII,  

 

2. Pobude in vprašanja

 

3. Potrditev zapisnikov 13. in 14. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane