15. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
16. 5. 2019 - 12:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 13. seje komisije

 

2. Problematika zdravstvenega varstva zaposlenih v kulturi in umetnosti

 

3. Informacija o uresničevanju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G) glede obveznega deleža za umetnost v javnih investicijah

 

4. Informacija o Kulturniški zbornici Slovenije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane