15. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
9. 10. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predstavitev Energetske unije

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani, EPA 177-VIII, EU U 893.

 

2A)   Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, ter začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, EPA 182-VIII, EU U 894  *RAZŠIRITEV

 

3. Potrditev zapisnika 13. seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane