15. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
7. 2. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 14. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Zaključki posveta Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa

Copyright 2018, Vse pravice pridržane