16. izredna seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

5. 12. 2017 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede nekaterih oprostitev v zvezi s transakcijami znotraj Skupnosti, EPA 2393-VII, EU U 778

- Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 
- Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=32554B58C1085554C12581E2004B50FC

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 glede certificiranega davčnega zavezanca, EPA 2394-VII, EU U 779

- Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 
- Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=0AA8FBB76A4AC4A9C12581E2004CBA0C

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost ter uvedbe dokončnega sistema za obdavčevanje trgovine med državami članicami, EPA 2395-VII, EU U 780

- Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.
- Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=3D0E305470F413E6C12581E2004E80DA

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastitvi za začetek pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu z Novo Zelandijo, EPA 2391-VII, EU U 776

- Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.
- Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=99B0886402C9EF0FC12581E20045D766

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila za sklep Sveta o pooblastitvi za začetek pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu z Avstralijo, EPA 2392-VII, EU U 777

- Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.
- Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/zadeveEvropskeUnijeUnid?unid=A2AAAF14E9297825C12581E200484046

6. Potrditev zapisnika 89. seje komisije

Zapisnik

 

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane