16. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
12. 6. 2019 - 11:30
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 19. sejo Državnega sveta

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane