16. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 4. 2019 - 12:00
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. seje interesne skupine

 

2. Obravnava Pobude državne svetnice Lidije Jerkič za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

 

3. Priprava na 17. sejo Državnega sveta

 

4. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane