16. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
17. 12. 2019 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog za razsiritev*


Predlog dnevnega reda:

1. Problematika poplavne varnosti reke Drave

 

2. Predlog resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021« (ReNPURSK), EPA 907-VIII  

 

3. Pobude in vprašanja

 

4. Potrditev zapisnika 15. seje komisije

-------------------

*PREDLOG ZA RAZŠIRITEV:

- Obravnava problematike ogroženosti slovenske prašičereje zaradi pojava afriške prašičje kuge

Copyright 2018, Vse pravice pridržane