16. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
16. 10. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje, EPA 181-VIII, EU E 159

 

2. Poročilo o srečanju Skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA

 

3. Potrditev zapisnika 14. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane