16. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
6. 3. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 15. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-B) - skrajšani postopek, EPA 418-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah Družinskega zakonika (DZ-A) - skrajšani postopek, EPA 417-VIII

 

4. Predlog zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L) - skrajšani postopek, EPA 377-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane