16. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 9. seja Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 16. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
19. 10. 2018 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog  dnevnega reda:

1. Pametne vasi – Evropska akcija za razvoj podeželja v povezavi s sprejemanjem nove finančne perspektive

Copyright 2018, Vse pravice pridržane