17. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
8. 9. 2021 - 16:00
soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-C) – nujni postopek, EPA 2099-VIII (326-01-5/2021)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane