17. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
23. 1. 2019 - 11:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 14. sejo Državnega sveta

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti v 2018

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane