17. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
18. 12. 2018 - 13:30
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o državni upravi (ZDU-1K) – prva obravnava, EPA 296 - VIII  

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) – prva obravnava, EPA 295-VIII

 

3. Potrditev zapisnikov 14. in 15. seje komisije

 

4.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane