17. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
6. 3. 2019 - 16:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2T)- skrajšani postopek,  EPA 406-VIII

 

2. Pobude in vprašanja

 

3. Potrditev zapisnika 16. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane