17. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
2. 10. 2019 - 12:00
soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda

1. Potrditev zapisnikov 16. redne, 2. in 3. izredne seje komisije

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), druga obravnava, EPA 740-VIII

3. Poročilo o uresničevanju Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 za obdobje 2015–2017, EPA 697-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane