17. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
22. 10. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Problematika na področju prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč  

2. Potrditev zapisnika 15. seje komisije

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane