17. seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
28. 3. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Štiriindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018, EPA 420–VIII – KOT ZAINTERESIRANO DELOVNO TELO

 

2. Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2018, 421–VIII – KOT ZAINTERESIRANO DELOVNO TELO

 

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-E) – skrajšani postopek, EPA 419-VIII

 

* * *

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo 1. in 2. točko dnevnega reda kot zainteresirana komisija obravnavala skupaj s pristojno Komisijo za državno ureditev.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane