18. izredna seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
6. 9. 2021 - 12:30
sejna soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2G), skrajšani postopek, EPA 2041 – VIII*

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

- Mnenje Vlade je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.

- Zahteva skupine poslank in poslancev za sklic izredne seje Državnega zbora (prvopodpisani dr. Matej T. Vatovec) je objavljena na spletnih straneh Državnega zbora.

- Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.

*Komisija za državno ureditev bo predlog zakona obravnavala kot matična komisija, Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport pa kot zainteresirana komisija.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane