18. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter 28. izredna seja Interesne skupine lokalnih interesov- SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
7. 10. 2021 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklici


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A), EPA 2154-VIII (411-02-4/2021)

 

2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023), EPA 2155-VIII (411-02-5/2021)

 

3. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), EPA 2156-VIII - nujni postopek (411-02-3/2021)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane