18. izredna seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
18. 3. 2021 - 14:00
v sobi 212/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-C) – nujni postopek, EPA 1737-VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane