18. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 4. 2019 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 17. seje interesne skupine

 

2. Pobuda za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

 

3. Priprava na 17. sejo Državnega sveta

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane