18. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
12. 6. 2019 - 12:00
soba 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 17. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 19. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane