18. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
3. 12. 2018 - 14:00
soba 212/II

SklicRazsiritev_in_sprememba_prostora


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) – nujni postopek, EPA 278-VIII (kot zainteresirana interesna skupina)

2. Potrditev zapisnika 17. seje interesne skupine  

 

2A)  Pobuda glede terminskega plana zasedanj Državnega sveta v letu 2019 *RAZŠIRITEV

 

3. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane