18. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
6. 2. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019), EPA 389-VIII *

* Obravnava s poudarkom na področjih znanstvene in raziskovalne dejavnosti, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture, športa, visokega in višjega šolstva.

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) – nujni postopek, EPA  387-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane