18. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
30. 1. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (ZGas-C) – skrajšani postopek, EPA 363 - VIII 

 

2. Predlog zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) – druga obravnava, EPA 323-VIII

 

3. Poročilo o delu Komisije za državno ureditev za leto 2018

 

4.  Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane