18. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
3. 4. 2019 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L) - druga obravnava,  EPA 469-VIII

 

2. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 10. do 31. 12. 2018, EPA 441-VIII

 

3. Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2018, EPA 472-VIII

 

4. Predlog zakona o postopku sodnega varstva izbrisanih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank – zakonodajna iniciativa

 

5. Zaključki posveta Evropski pogled na sistemske rešitve problematike kreditov v švicarskih frankih (CHF),

 

6. Pobude in vprašanja

 

7. Potrditev zapisnikov 5. izredne in 17. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane