18. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
9. 10. 2019 - 11:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicDodatno_vabljeniPredlog za_razsiritev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje komisije

 

2. Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK), EPA 778-VIII – prva obravnava

 

3. Poročilo o izvajanju akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in za jezikovno opremljenost, sprejetih na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018, za leto 2018, EPA 677-VIII

 

4. Zaključki posveta Znakovni jezik za vse

 

*PREDLOG ZA RAZŠIRITEV:

  • Pobuda  državnega svetnika Janoša Kerna za obravnavo odprtih pisem kulturnih organizacij in Glose v zvezi s proračunom za leti 2020 in 2021.

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane