18. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
6. 11. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicRazširitev


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament, EPA 217-VIII, EU U 897

 

2. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2017

  • Letni poročili bo predstavil Samo Jereb, član Evropskega računskega sodišča.
  • Gradivo

 

3. Potrditev zapisnikov 16. in 17. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane