18. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
4. 4. 2019 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicPredlog_za_razsiritev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

1A. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G) - nujni postopek, EPA 491-VIII *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

2. Problematika skrajševanja čakalnih dob z vidika financiranja zdravstvenega varstva

Copyright 2018, Vse pravice pridržane