18. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
5. 11. 2018 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Zaključki posveta Financiranje slovenskih občin

 

2. Potrditev zapisnika 17. seje komisije

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane