19. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
27. 10. 2021 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), EPA 2112-VIII, druga obravnava

 

2.   Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2020, EPA 1863-VIII

 

3.  Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2020, EPA 2208-VIII

 

4.  Potrditev zapisnikov 58., 59. in 60. redne seje ter 18. izredne seje komisije

 

5.  Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane