19. izredna seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
6. 5. 2021 - 12:00
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-C) – nujni postopek, EPA 1737-VIII – NOVO BESEDILO*

 

* Predloženo Državnemu zboru 23. 3. 2021 – po tem, ko se je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide na 18. izredni seji 18. 3. 2021 že opredelila do osnovne različice predloga zakona.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane