19. redna seja Mandatno-imunitetne komisije

Tiskalniku prijazna oblika
8. 9. 2021 - 12:00
soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Priporočila Komisije za preprečevanje korupcije Državnemu svetu Republike Slovenije št. 06216-11/2019/26 33001, 33004 z dne 3. 6. 2021 * 

  • Priporočila Komisije za preprečevanje korupcije Državnemu svetu Republike Slovenije so priložena. 
  • Pravno mnenje dr. Mateja Avblja glede ustavne skladnosti Priporočil Komisije za preprečevanje korupcije Državnemu svetu je priloženo.    
  • Skupno mnenje obeh komisij

*Prvo točko dnevnega reda bosta skupaj obravnavali Komisija za državno ureditev kot pristojna komisija in Mandatno-imunitetna komisija kot zainteresirana komisija.

2. Pobuda za sprejem Sklepa o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije 

  • Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce za sprejem Sklepa o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije je priložena.

3. Potrditev zapisnikov 17. in 18. redne seje Mandatno-imunitetne komisije 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane