19. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
27. 2. 2019 - 11:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 17. in 18. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 15. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane