19. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
6. 3. 2019 - 14:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) – druga obravnava, 0398 - VIII

 

2. Potrditev zapisnikov 16., 17. in 18. seje ter 3. izredne seje Komisije za državno ureditev

 

3.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane