19. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
17. 4. 2019 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zaključki posveta »So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene?«

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V) - nujni postopek,  EPA 490-VIII

 

3. Pobude in vprašanja

 

Komisija bo 1. točko dnevnega reda obravnavala skupaj s Komisijo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane