19. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - ODPOVEDANA

Tiskalniku prijazna oblika
16. 3. 2020 - 15:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog_za_umik*, Preložitev sejeOdpoved


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Pobude za dopolnitev Ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih - zakonodajna iniciativa  *PREDLOG ZA UMIK

  • Pobuda državnega svetnika Bogomirja Vnučca za sprejem predloga zakona bo objavljena naknadno.   

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov

(ZUOPŠP-A) - skrajšani postopek, EPA 996-VIII

 

4. Predlog zakona Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-D) - skrajšani postopek, EPA 1043-VIII

 

5. Potrditev zapisnika 18. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane