19. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
6. 12. 2019 - 12:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje komisije

 

2. Pobuda za ohranitev in revitalizacijo etnografske zapuščine akad. dr. Milka Matičevskega

 

3. Poziv študentov študijske smeri Fizioterapija, akreditirane in izvedene v italijanščini na Alma Mater Europaea – ECM, v zvezi s pogoji za pristop k strokovnemu izpitu oz. pridobitev poklicne kvalifikacije

 

4. Zaključki posveta Znanost o okolju

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane