19. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
3. 12. 2018 - 13:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic,  Razsiritev


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) – nujni postopek, EPA 279-VIII  

 

1A.     Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami  (ZIURKOE) – nujni postopek, EPA 290-VIII *RAZŠIRITEV

 

2. Potrditev zapisnikov 16. in 18. seje komisije

 

3. Razno

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane