19. seja Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

Tiskalniku prijazna oblika
2. 9. 2020 - 10:00
Velika dvorana Državnega zbora

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se bo udeležil obravnave Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-B), EPA 1209-VIII, ki ga bo obravnaval Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pod 3. točko dnevnega reda.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane