2. izredna seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
23. 4. 2018 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F), EPA 2688-VII

2. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane