2. izredna seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
7. 4. 2020 - 08:00
prek aplikacije Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje interesne skupine

 

2. Ponovna obravnava Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), EPA 1095-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane