2. izredna seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
20. 6. 2019 - 12:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - druga obravnava, EPA 634-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-D) – skrajšani postopek, EPA 638-VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1B) – skrajšani postopek, EPA 637-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane