2. izredna seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
3. 7. 2018 - 13:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-G) – nujni postopek, EPA 16-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane