2. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
3. 6. 2019 - 14:00
sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) – druga obravnava, EPA 571-VIII

​​2. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane