2. izredna seja Mandatno-imunitetne komisije

14. 6. 2017 - 10:00
soba 212/ II

Dnevni red:

1.  Odobritev zapisnika 17. seje komisije

2. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1E) – skrajšani postopek, EPA 2019-VII

3. Razno

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane