2. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
21. 12. 2017 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic  Razširitev   Dodatna_razširitev  Dodatna_razsiritev-volitve_podpredsednika


Predlog dnevnega reda:

1. Odobritev zapisnika 1. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen) in se jih predloži v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

 

2.A Predlog odložilnega veta na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), EPA 2138-VII *RAZŠIRITEV

- Zakon je Državni zbor sprejel na 36. redni seji 14. 12. 2017: 

Zakon

- Predlog za odložilni veto:

Predlog

- Predlog zahteve za odložilni veto:

Predlog

- Mnenje Skupnosti občin Slovenije (SOS):

Mnenje

Odziv_na_nesprejetje_besedila_Predloga_ZMVN-1

Pozitivno_stalisce_do_Zakona_o_množičnem_vrednotenju_nepremičnin_-_poziv_k_nesprejetju_veta

- Dopis Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:

Dopis

- Dopis Trgovinske zbornice Slovenije:

Dopis

- Dopis Gospodarske zbornice Slovenije:

Dopis

- Dopis Gospodarske zbornice Slovenije 2

Dopis

- Dopis Združenja mestnih občin Slovenije:

Dopis

 

2.B Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije *RAZŠIRITEV

 

3. Predlog sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog_sklepa

 

4. Sestava komisij Državnega sveta Republike Slovenije

Izraženi_interesi_članic_in_članov_DS_za_sodelovanje v komisijah

Predlogi za sestavo komisij DS

Stališče_IS_kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Izjava državni svetnik Branko Tomažič

Izjava državni svetnik  Marjan Maučec

Predlog_sklepa

 

5. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije 

 - Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Porocilo

Predlog sklepa

 

6. Imenovanje kontaktne osebe Državnega sveta Republike Slovenije za sodelovanje z OECD

 - Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Porocilo

Predlog sklepa

 

7. Imenovanje predstavnika Državnega sveta v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi 

- Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Porocilo

Predlog sklepa

 

7.A Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca  Kanglerja (Opr.št. I Kpr 10885/2013)  *RAZŠIRITEV

- Obvestilo Okrožnega sodišča v Mariboru o začetku kazenskega postopka (Opr.št. I Kpr 10885/2013): 

Obvestilo

- Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Poročilo

Predlog_sklepa

 

7. B Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Opr.št. I Kpr 40272/2013)  *RAZŠIRITEV

- Obvestilo Okrožnega sodišča v Mariboru o začetku kazenskega postopka (Opr.št. I Kpr 40272/2013): 

Obvestilo

- Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Poročilo

Predlog sklepa

 

7.C Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja (Opr.št. III K 93865/2010-385)  *RAZŠIRITEV

- Obvestilo Okrajnega sodišča v Mariboru o začetku kazenskega postopka (Opr.št. III K 93865/2010-385 z dne 13. 12. 2017): 

Obvestilo

- Poročilo Mandatno-imunitetne komisije:

Poročilo

Predlog sklepa

 

8. Potrditev sedežnega reda

Predlog

 

9. Terminski program dela Državnega sveta do konca aprila 2018

Predlog

Copyright 2018, Vse pravice pridržane