2. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
21. 12. 2017 - 11:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 2. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane